Sociaal & maatschappelijk

Sociaal & maatschappelijk

Een adaptieve, toekomstbestendige omgeving is een plek waarin iedere bewoner volwaardig kan participeren. Een plek die “toekomstinclusief” is ingericht. De culturele historie van een plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met adaptieve ontwerpen spelen we in op de cultuur van de mensen die in het gebied wonen, werken of recreëren. We proberen deze cultuur te vangen en ervoor te zorgen dat mensen zichzelf in hun eigen leefomgeving kunnen vinden. Zo creëren we een leefomgeving die het hart van de mens voedt met daadkracht en vervulling.

Wat is adaptief?

Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij ontwerpen leefomgevingen die over 50 jaar nog steeds in gebruik zijn, omdat ze zichzelf kunnen aanpassen en flexibel zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. BOO werkt eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Lees meer

Identiteit & cultuur

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Lees meer

Energie

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Lees meer

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Lees meer

Hergebruik

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Lees meer

Onze projecten