Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Een belangrijke pijler in het toekomstbestendig maken van Nederland is het aanpassen van onze leefomgeving aan klimaatverandering. Van droogte en stijgende temperaturen tot extreme regenval en overstromingen; door klimaatadaptief te bouwen spelen we nu in op deze vooruitzichten. Ambitieus als we zijn willen we ons land niet alleen weerbaarder maken, maar onderzoeken we vooral hoe we de veranderingen in het klimaat op een positieve manier kunnen inzetten. Met onze plannen en ontwerpen zorgen we ervoor dat het veranderende klimaat -op korte én lange termijn- een positieve impact heeft op de leefomgeving.

Over ons - Buro Ontwerp & Omgeving

Wat is adaptief?

Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij ontwerpen leefomgevingen die over 50 jaar nog steeds in gebruik zijn, omdat ze zichzelf kunnen aanpassen en flexibel zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. BOO werkt eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Lees meer

Identiteit & cultuur

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Lees meer

Energie

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Lees meer

Hergebruik

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Lees meer

Sociaal & maatschappelijk

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Lees meer

Onze projecten