Identiteit & cultuur

Identiteit & cultuur

Wanneer wij aan de slag gaan met een nieuw ontwerp voor een plek, vormen de eigen karakteristieken van die plek altijd de basis. Gebiedskenmerken die in de ruimte zijn gesleten, bepalen de identiteit die een plek heeft. Van de hoogteligging, het reliëf en het klimaat van een gebied tot de omliggende bossen, weilanden en rivieren en de wegen en bebouwing die er al zijn. Goede plannen versterken deze gebiedskenmerken en daarmee de lokale identiteit.

Wat is adaptief?

Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij ontwerpen leefomgevingen die over 50 jaar nog steeds in gebruik zijn, omdat ze zichzelf kunnen aanpassen en flexibel zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. BOO werkt eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Lees meer

Energie

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Lees meer

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Lees meer

Hergebruik

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Lees meer

Sociaal & maatschappelijk

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Lees meer

Onze projecten