Hergebruik

Hergebruik

Hergebruik is de enige goede manier van materiaalgebruik. Wij worden heel blij van projecten waarbij we mogelijkheden kunnen toepassen voor hergebruik en circulair bouwen. Of we nu nieuwe huizen bouwen met oude bakstenen en dakpannen, of wandelpaden en speelplekken aanleggen met oud bestratingsmateriaal; door materialen te hergebruiken geven we plekken opnieuw betekenis vanuit dat wat er altijd al was. Is hergebruik geen optie, dan zorgen we voor robuuste bebouwing die in de toekomst veranderd kan worden (demontabel bouwen).

Wat is adaptief?

Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij ontwerpen leefomgevingen die over 50 jaar nog steeds in gebruik zijn, omdat ze zichzelf kunnen aanpassen en flexibel zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. BOO werkt eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Lees meer

Identiteit & cultuur

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Lees meer

Energie

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Lees meer

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Lees meer

Sociaal & maatschappelijk

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Lees meer

Onze projecten