Biodiversiteit & gezondheid

Biodiversiteit & gezondheid

Een gezonde leefomgeving is een van onze drijfveren. Voor mens, dier én plant. Daarom zijn onze ecologen vanaf het begin betrokken bij de plannen en ontwerpen die we maken. Bij elke ontwikkeling, groot of klein, nemen we concrete maatregelen om de biodiversiteit te bewaken en te versterken. Denk bijvoorbeeld aan groene daken (isolerend én voedselrijk voor insecten), dakpannen voor de huismus, een wildtunnel, een voedselbos, of een insectenhotel. Het liefst bouwen en werken we natuurinclusief. Dat betekent dat we bewust ruimte creëren voor biodiversiteit op, aan of in gebouwen en de omgeving, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven.

Wat is adaptief?

Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij ontwerpen leefomgevingen die over 50 jaar nog steeds in gebruik zijn, omdat ze zichzelf kunnen aanpassen en flexibel zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. BOO werkt eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Andere adaptieve thema's

Identiteit & cultuur

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Lees meer

Energie

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Lees meer

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Lees meer

Hergebruik

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Lees meer

Sociaal & maatschappelijk

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Lees meer

Onze projecten