Adaptieve thema's

Van gebouwen tot infrastructuur, alles moet adaptief worden. Omgevingen in Nederland moeten beschermen tegen natuurrampen en meebewegen met bevolkingsgroei. Flexibel ontworpen en ingericht, dat is de sleutel voor een adaptief Nederland. Wij zetten onze expertise in om dit te realiseren en op deze manier de aarde écht toekomstbestendig te maken.

Maar het hele land ombouwen, dat doen we natuurlijk niet alleen. Het is onze missie om Nederland adaptief te maken, maar niet door dat helemaal zelf te doen. Het inspireren van andere ontwerpers en bedrijven is daarom essentieel voor ons. Het samenwerken met alle betrokken partijen en deze missie in heel het project te laten weerklinken is de manier om dit te doen. Hier komt onze integrale manier van werken helemaal tot zijn recht. Samen maken we heel Nederland adaptief.

Wat is adaptief?

Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij ontwerpen leefomgevingen die over 50 jaar nog steeds in gebruik zijn, omdat ze zichzelf kunnen aanpassen en flexibel zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. BOO werkt eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Adaptief Nederland. Dat bereiken we met de optimale mix van onderstaande pijlers:

Thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Lees meer

Thema's

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Lees meer

Thema's

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Lees meer

Thema's

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Lees meer

Thema's

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Lees meer

Thema's

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Lees meer