Marieke Teusink

Milieukundig projectleider

Projectleider bodem, stedelijk water en klimaatadaptatie met oog voor een duurzame toekomst.

Meer over Marieke

Mijn opleiding Land, Water en Milieubeheer op Larenstein heb ik de laatste jaren flink aangevuld met diverse cursussen op het gebied van bodem, water en klimaatadaptatie. Het thema duurzaamheid boeit me en motiveert me bij alles wat ik doe. Als projectleider bodem, stedelijk water en klimaatadaptatie breng ik dat enthousiasme mee, zowel bij integrale projecten als bij kleinere vragen van opdrachtgevers.

Ik heb een sterk organisatievermogen en voel een grote verantwoordelijkheid voor de projecten die ik leid. Ik zorg ervoor dat de verschillende disciplines van een project tijdig en goed op elkaar af worden gestemd, zodat een ontwikkelingsproces efficiënt verloopt en we samen een optimaal resultaat bereiken.

Een duurzaam ontwerp begint bij bodem en water!

Betrokken bij en trots op deze projecten

Ontmoet de rest van het team BOO

Jouw idee verdient de beste realisatie. Laten we samen iets bijzonders creëren voor de omgeving.