Jip Buddingh

Stagiair water en milieu

Doelgerichte doorzetter met specialisatie watermanagement.

Meer over Jip

Van februari tot juni 2024 werk ik aan mijn afstudeerstage bij BOO. De diversiteit aan projecten en de integrale aanpak van BOO spreken me enorm aan. Eerder heb ik stage gelopen bij Rijkswaterstaat West-Nederland noord, waarbij ik de mogelijkheden van zonne- en windenergie langs de rijkswegen heb onderzocht.

Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding Land- & Watermanagement aan Hogeschool van Hall Larenstein. Ik heb voor de specialisatie Watermanagement gekozen, omdat ik erg geïnteresseerd ben in manieren om de wateropgave in Nederland te combineren met klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Het mooie aan BOO is de integrale aanpak van projecten.

Ontmoet de rest van het team BOO

Jouw idee verdient de beste realisatie. Laten we samen iets bijzonders creëren voor de omgeving.