Jeffrey van Luttikhuizen

Manager/planoloog

Generalist en verbinder van mensen, ideeën, belangen en disciplines.

Meer over Jeffrey

Wat begon met lego en Simcity werd vervolgd met de opleiding planologie aan de Rijkshogeschool IJsselland (nu Saxion) en de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels ben ik al 25 jaar werkzaam in de ruimtelijke ordening, bij commerciële én niet-commerciële partijen. Als manager en planoloog bij BOO ben ik bij uitstek een generalist, die het ontwikkelingstraject van een plan snel en goed overziet.

Ik verbind ideeën, vakdisciplines en belangen van partijen met elkaar in één integraal proces en kom daarbij tot vlotte, werkbare en gewetensvolle resultaten. Ik draag graag bij aan een prettige sfeer en maak en bewaak duidelijke afspraken. Ik onderscheid me als adviseur doordat ik een kritisch klankbord kan zijn en bruggen kan bouwen tussen belangen en partijen. Ik lever daarbij maatwerk in de ruimtelijke ordening.

Elke dag werken we bij BOO met integrale teams aan concrete en gewetensvolle resultaten voor de korte én de lange termijn.

Ontmoet de rest van het team BOO

Jouw idee verdient de beste realisatie. Laten we samen iets bijzonders creëren voor de omgeving.