Wij zijn BOO

Wij zijn BOO – Buro ontwerp & omgeving – een omgevingsadviesburo dat zich elke dag inzet voor het ontwerpen van duurzame leefomgevingen voor de toekomst. Bij ons draait het om meer dan gewoon ontwerpen, want we geven samen opnieuw betekenis aan ruimte. Daarom buigen we ons over uitdagingen zoals de opwarming van de aarde, de sociologische aspecten van een grotere bevolking of de natuurlijke habitat van dieren. Eigenlijk alle uitdagingen die volgens ons met gebiedsontwikkeling te maken hebben. Op die manier geven we advies op basis van de specifieke plek. Dit alles doen we om onze leefomgeving in Nederland adaptief te maken.

Dit heeft er ook voor gezorgd dat wij het platform NL Adaptief hebben gelanceerd. Op dit platform delen we informatie, gaan we in gesprek en nodigen wij anderen uit dit ook te doen.

Meer weten over ons? Lees dan verder.

Over ons - Buro Ontwerp & Omgeving

Wat is adaptief?

Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij ontwerpen leefomgevingen die over 50 jaar nog steeds in gebruik zijn, omdat ze zichzelf kunnen aanpassen en flexibel zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. BOO werkt eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Een aarde om door te geven is een adaptieve aarde

Wij geloven in een adaptieve wereld die toekomstbestendig is. Het leven op aarde is namelijk een kringloop. Dat betekent dat elke betrokken partij in het circulaire systeem haar verantwoordelijkheid neemt in het doorgeven van de gebruikte materialen en processen. Wanneer een omgeving klaar is met haar huidige functie geef je die ruimte opnieuw betekenis. Dat is een adaptieve aarde.

Voor ons is het ontwerp de basis van deze adaptieve wereld. Een ontwerp dat aansluit bij de bewoners van een omgeving en het hart en identiteit van een gebied. Op deze manier heeft deze ruimte altijd een functie, ongeacht verandering van cultuur of eigenaarschap. Dit wordt alleen bereikt door een integrale manier van werken toe te passen waarbij alle mogelijke perspectieven worden bekeken. Ervaring gecombineerd met creativiteit en expertise maken het mogelijk om omgevingen écht adaptief te maken. Zo realiseren we de kringloop op aarde en kunnen we adaptieve omgevingen doorgeven aan de komende generaties.

Over ons - Buro Ontwerp & Omgeving Over ons - Buro Ontwerp & Omgeving
Over ons - Buro Ontwerp & Omgeving Over ons - Buro Ontwerp & Omgeving

Heel Nederland adaptief

Van gebouwen tot infrastructuur, alles moet adaptief worden. Omgevingen in Nederland moeten beschermen tegen natuurrampen en meebewegen met bevolkingsgroei. Flexibel ontworpen en ingericht, dat is de sleutel voor een adaptief Nederland. Wij zetten onze expertise in om dit te realiseren en op deze manier de aarde écht toekomstbestendig te maken.

Maar het hele land ombouwen, dat doen we natuurlijk niet alleen. Het is onze missie om Nederland adaptief te maken, maar niet door dat helemaal zelf te doen. Het inspireren van andere ontwerpers en bedrijven is daarom essentieel voor ons. Het samenwerken met alle betrokken partijen en deze missie in heel het project te laten weerklinken is de manier om dit te doen. Hier komt onze integrale manier van werken helemaal tot zijn recht. Samen maken we heel Nederland adaptief.

Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van ruimtelijke projecten, met gewetensvolle, adaptieve ontwerpen die echt passen bij wat nodig is. Ons team verzorgt alles, van onderzoek tot aan vergunning, in een integrale aanpak om jouw ideeën tot leven te brengen.

Adaptief Nederland. Dat bereiken we met de optimale mix van onderstaande pijlers:

Biodiversiteit & gezondheid

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Lees meer

Identiteit & cultuur

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Lees meer

Energie

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Lees meer

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Lees meer

Hergebruik

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Lees meer

Sociaal & maatschappelijk

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Lees meer

Ontmoet het team BOO

Jouw idee verdient de beste realisatie. Laten we samen iets bijzonders creëren voor de omgeving.