Werk | 23 februari 2024

BOO aan de slag met woningbouw ’t Beggelder Dinxperlo

BOO aan de slag met woningbouw ’t Beggelder Dinxperlo

Met gepaste trots kunnen we melden dat Klomps Bouwbedrijf B.V. en KlaassenGroep B.V. ons opdracht hebben gegeven om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van woningbouwlocatie ’t Beggelder in Dinxperlo. De locatie, gelegen tussen de Beggelderdijk en enkele bestaande woonbuurten, is ca. 11 hectare groot en biedt ruimte voor ca. 220 woningen. Dat betekent een substantiële bijdrage aan de lokale woningvoorraad, die zeer welkom is.

Wij zullen voor deze ontwikkeling te werk gaan volgens onze bekende en bewezen succesvolle integrale, gefaseerde aanpak. In fase 1 starten we met een ontwikkelvisie, die we in fase 2 vertalen naar een stedenbouwkundig plan en uiteindelijk uitwerken tot een Omgevingsplan dat de planologische procedure zal doorlopen (fase 3). Tijdens het hele proces zullen omwonenden, belanghebbenden en andere partijen worden betrokken bij de stappen die we zetten.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied kijken wij uiteraard naar thema’s als duurzaamheid, energie, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. Wij kijken ernaar uit om, samen met onze opdrachtgevers, ambities en doelstellingen op dit gebied toe te passen in onze ontwerpen.

Meer weten over dit nieuws item?

Jeffrey van Luttikhuizen

Jeffrey van Luttikhuizen vertelt je er graag meer over

Meer nieuws lezen?

Deel dit nieuws via: