Projectleiding

Uw idee is bedacht, ontworpen, getoetst aan milieu-aspecten en juridisch mogelijk gemaakt. Er kan nu begonnen worden met de daadwerkelijke, fysieke ingrepen in het veld. Ook in deze uitvoeringsfase ontzorgt BOO haar opdrachtgevers. We regelen de (civieltechnische) projectvoorbereiding en de diverse aspecten die kunnen spelen bij het management van uw project.

De uitvoeringsfase van een project is vaak complex en vraagt om inzicht in veel verschillende aspecten: van civieltechnisch ontwerp tot het maken en bewaken van plannen en budgetten. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met al deze aspecten. Doordat BOO al vanaf de initiatieffase bij uw project betrokken is, zijn onze adviseurs goed op de hoogte van de inhoud van uw plan en zijn wij in staat maatwerk te leveren en daarbij grip te houden op de planning en het budget van uw project.

Juridisch advies

Wat kunnen wij voor u doen?

 • uitwerken schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp
 • technisch ontwerp en bestek
 • kostenramingen
 • civieltechnisch onderzoek en advies (asfalt, fundatie, asbest, grond, grondwater)
 • circulaire sloop
 • begeleiding contractkeuze en selectieproces aannemer
 • voorlichting en informatievoorziening
 • projectcoordinatie (proces, budget, planning)
 • directievoering en toezicht
 • risicomanagement
 • verzorgen projectvergaderingen en projectadministratie

Onze projecten

Breng jouw visie tot leven met onze hulp

Jouw idee verdient de beste realisatie. Laten we samen iets bijzonders creëren voor de omgeving.

Neem contact op, we luisteren graag

Mail ons voor een brainstormsessie of bel direct voor een persoonlijke afspraak: +31 (0)88 98 05 055.