Integrale oplossingen voor stedelijke uitdagingen, van ontwerp tot realisatie.

Wij zijn gepassioneerd over het creëren van dynamische stedelijke ruimtes en integreren zorgvuldig ontwerp met beheer. Ons doel is om ontwerp en management met elkaar te verbinden, met een sterke focus op de betrokkenheid van alle belanghebbenden. Onze passie en toewijding vormen de kern van onze missie om betekenisvolle, duurzame ontwikkelingen te realiseren die gemeenschappen verrijken. Ontdek hoe onze benadering jouw project kan transformeren.

Integrale aanpak

Initiatieffase

In de initiatieffase wordt de basis gelegd voor een project. Het idee dat aan het project ten grondslag ligt wordt onderzocht. Er wordt nader bekeken waarom het project wordt gestart (context), wat het precies inhoudt en wat niet (scope en uitsluitingen) en wat de gewenste projectuitkomsten zijn.

Milieuonderzoek, ontwerp en planologie (juridisch) werken hierbij nauw samen. Het resultaat is een concrete opdracht, die voor alle betrokken partijen verheldert wat ze precies van het project mogen verwachten.

We onderzoeken uw idee en werken het uit tot een concreet project.

Definitiefase

Tijdens de definitiefase wordt het project gespecificeerd. De eisen en wensen van belanghebbenden en opdrachtgever worden zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Dit betreft onder meer een verdere uitwerking van milieuonderzoeken en de daarmee samenhangende randvoorwaarden.

Ook wordt schetsmatig de concretisering van de projectopdracht vormgegeven. Het resultaat van de definitiefase eindigt met een projectcontract, waarmee de betrokken beslissers zich verbinden aan de eisen- en wensenlijst.

Op basis van alle eisen en wensen ontwerpen én kiezen we oplossingen.

Ontwerpfase

Op basis van de eisen en wensen uit het projectcontract, wordt een aantal ontwerpen (oplossingsrichtingen) verder uitgewerkt. Hiermee wordt duidelijk hoe het beoogde resultaat kan worden bereikt.

Dit resulteert in eerste schetsmodellen voor de beoogde nieuwe situatie, maar ook verdiepende onderzoeken op het gebied van milieu, beleid en overige wet- en regelgeving. Met het goedkeuren van het projectontwerp liggen de ontwerpkeuzen vast en start de procedurefase.

We loodsen uw initiatief door alle wettelijke procedures.

Procedurefase

Deze fase staat in het teken van het doorlopen van alle wettelijke procedures zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan, maar ook andere procedures rondom het verkrijgen van vergunningen en of toestemmingen.

Ook de communicatie met belanghebbende en andere overheden is van wezenlijk belang. Het ruimtelijk ontwerp wordt verder geconcretiseerd tot een definitief ontwerp.

We treffen de technische voorbereidingen om uw initiatief uit te voeren.

Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase worden detailplanningen gemaakt voor de verschillende realisatieactiviteiten. Het ontwerp wordt uitgewerkt in een bestek en eventuele noodzakelijk vergunningen voor de uitvoering worden aangevraagd. De voorbereidingsfase kan worden afgerond, zodra alles gereed is om met de daadwerkelijke realisatie van het projectresultaat aan de gang te gaan.

Uw idee wordt werkelijkheid.

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase ontstaat het daadwerkelijke projectresultaat. Tijdens de uitvoering is er aandacht voor het bewaken van de projectvoortgang, samenhang tussen activiteiten, oplossen van issues en managen van veranderingen.

Zo doen we dat dus

Meer weten….

Bekijk onze individuele diensten die onderdeel uitmaken van de integrale aanpak.

Breng jouw visie tot leven met onze hulp

Jouw idee verdient de beste realisatie. Laten we samen iets bijzonders creëren voor de omgeving.

Neem contact op, we luisteren graag

Mail ons voor een brainstormsessie of bel direct voor een persoonlijke afspraak: +31 (0)88 98 05 055.