Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten zijn de algemene branchevoorwaarden voor het ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en –nemer van toepassing (DNR 2011).